כמה נוטריונים יש במדינת ישראל?

כמה נוטריונים יש במדינת ישראל?

מבוא ורקע הנוטריון הינו נושא משרה ציבור הממונה על ידי שר המשפטים למלא מגוון תפקידים הקשורים להקפדה על תקפות וביצוע עסקאות ומסמכים בהתאם לחוק. תפקידו העיקרי של הנוטריון הוא לוודא את זהות הצדדים, העדים ואחרים המעורבים בעסקה, וכן לוודא כי בוצעו כל הפורמליות הנדרשות. הנוטריון גם מוודא שכל הצדדים קראו, הבינו והסכימו להיות מחויבים למסמך….